Gå til fanen “Postinnstillinger for utgående e-post”

Det er mulig å bruke andre oppsett enn SMTP men dette er det enkleste uten inngående kunnskap.

Informasjonen som skal fylles ut vil kunne variere ut ifra de ulike e-postleverandørene. Det er noen eksempler under men søk på SMTP og din leverandør så bør informasjonen komme opp.
Office 365

Gmail

Fra e-post

post@dittfirma.no*

dinepost@gmail.com*

Utgående SMTP-Server:

smtp.office365.com

smtp.gmail.com

SMTP brukernavn:

post@dittfirma.no*

dinepost@gmail.com*

SMTP passord:

Passord

Passord **

SMTP Port:

587

587

Sikre SMTP?:

TSL

TSL

* E-post og brukernavn er som regel det samme, bruk den adressen som er avsender (adressene i skjema er kun eksempler) 

** Dersom det er aktivert 2 stegs autorisering, må det genereres et app-passord, dette gjøres fra “min konto” under “Pålogging og sikkerhet” skal det være noe som heter “App-passord” generer et nytt passord som kan brukes der.

Trykk på test tilkoblingen, du får feilmelding hvis det er noe feil, eller en bekreftelse på at det virker.

Velg “deaktiver” på “CRON Email sender”

Trykk på installer.